งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 29 ก.ย. 59
COC ขอบเขตงาน 29 ก.ย. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 29 ก.ย. 59
ราคากลาง ราคากลาง 29 ก.ย. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ราคากลาง 1 ส.ค. 60
ผลการจัดหาพัสดุ ราคากลาง 3 พ.ย. 60
สัญญา ราคากลาง 3 ม.ค. 61
แผนการดำเนินงาน    
สถานะการดำเนินงาน    
แผนการเบิกจ่าย ราคากลาง 7 ก.พ. 61
สถานะการเบิกจ่าย ราคากลาง 7 ก.พ. 61