โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 05 มกราคม 2561

 

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

 

งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการฯ

งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM)

งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก งานอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก

งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานระบบสาธารณูปโภค

 

งานควบคุมงานก่อสร้าง

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1และชั้น G)ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4)และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (ระบบงานย่อย)

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)(ขาออก)

งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก

งานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก

งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค