งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 28 ส.ค. 60
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 28 ส.ค. 60
ราคากลาง ประกาศจัดหาพัสดุ 28 ส.ค. 60
ผลการจัดหา ประกาศจัดหาพัสดุ 7 ก.พ. 61
สัญญา ประกาศจัดหาพัสดุ 5 มี.ค. 61