งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 14 กันยายน 2561

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 28 ส.ค. 60
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 28 ส.ค. 60
ราคากลาง ประกาศจัดหาพัสดุ 28 ส.ค. 60
ผลการจัดหา ประกาศจัดหาพัสดุ 7 ก.พ. 61
สัญญา ประกาศจัดหาพัสดุ 5 มี.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน เม.ย. 61
ประกาศจัดหาพัสดุ 5 พ.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน พ.ค. 61
ประกาศจัดหาพัสดุ 7 มิ.ย. 61
  • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย. 61
ประกาศจัดหาพัสดุ 16 ก.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ก.ค. 61
ประกาศจัดหาพัสดุ .ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ส.ค. 61
ประกาศจัดหาพัสดุ 5 ก.ย. 61
แผนการเบิกจ่าย ประกาศจัดหาพัสดุ 3 เม.ย. 61
สถานะการเบิกจ่าย ประกาศจัดหาพัสดุ 3 เม.ย. 61