งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (part 2)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 12 มิ.ย.60
ประกาศจัดหา ประกาศจัดหาพัสดุ 12 มิ.ย.60
ราคากลาง ราคากลาง 12 มิ.ย.60
ผลการจัดหา ราคากลาง 8 ธ.ค.60
สัญญา     ราคากลาง 3 ม.ค.61
แผนการเบิกจ่าย ราคากลาง 7 ก.พ.61
สถานะการเบิกจ่าย ก.ย.60 ราคากลาง 7 ก.พ.61