กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันอังคาร, 08 มกราคม 2562

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 22 มี.ค. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 22 มี.ค. 59
ราคากลาง ราคากลาง 22 มี.ค. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุ 27 ก.ค. 59
สัญญา สัญญา 25 ส.ค. 59
แผนการดำเนินงาน สัญญา 8 ธ.ค. 59
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค.59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย.59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค.59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ม.ค.60
สัญญา 7 ก.พ. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.พ.60
สัญญา 14 มี.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน มี.ค.60
สัญญา 10 เม.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน เม.ย.60
สัญญา 9 พ.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ค.60
สัญญา 12 มิ.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย.60
สัญญา 18 ก.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ค.60
สัญญา 8 ส.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ส.ค.60
สัญญา 12 ก.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ย.60
สัญญา 6 ต.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค.60
สัญญา 3 พ.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย.60
สัญญา 8 ธ.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค.60
สัญญา 3 ม.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ม.ค.61
สัญญา 7 ก.พ. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.พ.61
สัญญา 5 มี.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน มี.ค.61
สัญญา 3 เม.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน เม.ย.61
สัญญา 5 พ.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน .ค.61
สัญญา 7 มิ.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย. 61
สัญญา 16 ก.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ค. 61
สัญญา 6 ส.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ส.ค. 61
สัญญา 5 ก.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ย. 61
สัญญา 16 ต.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค. 61
สัญญา 14 พ.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย. 61
สัญญา 11 ธ.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค. 61
สัญญา 8 ม.ค. 62
แผนการเบิกจ่าย 60 สัญญา 8 ธ.ค. 59
แผนการเบิกจ่าย 61 สัญญา 7 ก.พ. 61
สถานะการเบิกจ่าย สัญญา 8 ธ.ค. 59
 • สถานะการเบิกจ่าย ก.ย.60
สัญญา 6 ต.ค. 60
 • สถานะการเบิกจ่าย ต.ค.60    
สัญญา 7 ก.พ. 61