งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (part 2)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันอังคาร, 08 มกราคม 2562

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 12 มิ.ย.60
ประกาศจัดหา ประกาศจัดหาพัสดุ 12 มิ.ย.60
ราคากลาง ราคากลาง 12 มิ.ย.60
ผลการจัดหา ราคากลาง 8 ธ.ค.60
สัญญา     ราคากลาง 3 ม.ค.61
 • สถานะการดำเนินงาน เม.ย.61 
ราคากลาง 5 พ.ค.61
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ค.61
ราคากลาง 7 มิ.ย.61
 • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย.61
ราคากลาง 16 ก.ค.61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ค.61
ราคากลาง 6 ส.ค.61
 • สถานะการดำเนินงาน ส.ค.61 
ราคากลาง 5 ก.ย.61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ย.61
ราคากลาง 16 ต.ค.61
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค.61
ราคากลาง 14 พ.ย.61
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย.61
ราคากลาง 11 ธ.ค.61
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค.61
ราคากลาง 8 ม.ค.62
แผนการเบิกจ่าย ราคากลาง 7 ก.พ.61
 • สถานะการเบิกจ่าย ก.ย.60
ราคากลาง 7 ก.พ.61
 • สถานะการเบิกจ่าย ก.ย.61
ราคากลาง 16 ต.ค.61