กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2559

 

รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

สถานะการดำเนินงานของที่ปรึกษาออกแบบ

  • ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ
  • ส่งมอบเอกสารประกวดราคาให้ ทอท.เมื่อวันที่ 12 ก.ย.57

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 25 ส.ค. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 25 ส.ค. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุ 25 ส.ค. 59
สัญญา สัญญา 25 ส.ค. 59