รายละเอียดการดำเนินงาน

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 04 เมษายน 2559

 

 

 

กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ประกอบด้วย

          1. งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรมการบินอย่างครบถ้วน รวมทั้ง สะพานเทียบเครื่องบิน ระบบ Docking Guidance, Gate Assignment, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Baggage Handling ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ผู้โดยสารหลัก และอาคารเทียบเครื่องบินรอง ลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 216,000 ตารางเมตร มีจำนวนประตูทางออกที่เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด A - 380 (Code F) ได้ 8 หลุมจอด และอากาศยาน B - 747 (Code E) ได้ 20 หลุมจอด งบประมาณ 27,864.653 ล้านบาท  

          2. งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อรองรับหลุมจอดอากาศยาน จำนวน 28 หลุมจอด ซึ่งทั้งหมดเป็นหลุมจอดประชิดอาคารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศสำหรับรองรับอากาศยานขนาด A – 380  (Code F) จำนวน 8 หลุมจอด และสำหรับรองรับอากาศยานขนาด B - 747 (Code E) จำนวน 20 หลุมจอด พร้อมก่อสร้างระบบทางขับเพื่อเข้าสู่ลานจอด รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและระบบน้ำมันทางท่อ (ซึ่งจะดำเนินการ โดยผู้ประกอบการรายอื่น) รวมพื้นที่ลานจอดอากาศยานประมาณ 960,000 ตารางเมตร งบประมาณ 4,907.342 ล้านบาท 

          3. งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และระบบขนส่งผู้โดยสาร (Automated People Mover : APM) โดยก่อสร้างอุโมงค์สำหรับส่วนต่อเชื่อมระหว่างอุโมงค์ด้านที่ได้ทำการ   ก่อสร้างในระยะที่ 1 มายังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และสร้างต่อโดยลอดลานจอดอากาศยานและทางขับด้านทิศใต้ของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่จะสร้างขึ้นในการพัฒนาระยะที่ 2  รวมเป็นความยาวของอุโมงค์ส่วนที่จะสร้างต่อเติมทั้งสิ้น ประมาณ 700 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร (Automated People Mover : APM) เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการ อาคารเทียบเครื่องบินรองให้เพียงพอกับความต้องการ งบประมาณ 7,973.072 ล้านบาท