งานระบบสาธารณูปโภค

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2559

                

  • รายละเอียดการดำเนินงาน
    • สถานะการดำเนินงานของที่ปรึกษาออกแบบ
      • ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ
      • ส่งมอบเอกสารประกวดราคาให้ ทอท. เมื่อวันที่ 29 เม.ย.57

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 25 ส.ค. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 25 ส.ค. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุ 25 ส.ค. 59
สัญญา สัญญา 25 ส.ค. 59