งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันอังคาร, 08 มกราคม 2562

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 29 ก.ย. 59
COC ขอบเขตงาน 29 ก.ย. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 29 ก.ย. 59
ราคากลาง ราคากลาง 29 ก.ย. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ราคากลาง 1 ส.ค. 60
ผลการจัดหาพัสดุ ราคากลาง 3 พ.ย. 60
สัญญา ราคากลาง 3 ม.ค. 61
แผนการดำเนินงาน    
  • สถานะการดำเนินงาน เม.ย. 61
ราคากลาง 5 พ.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน พ.ค. 61
ราคากลาง 7 มิ.ย. 61
  • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย. 61
ราคากลาง 16 ก.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ก.ค. 61
ราคากลาง 6 ส.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ส.ค. 61
ราคากลาง 5 ก.ย. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ก.ย. 61
ราคากลาง 16 ต.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ต.ค. 61
ราคากลาง 14 พ.ย. 61
  • สถานะการดำเนินงาน พ.ย. 61
ราคากลาง 11 ธ.ค. 61
  • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค. 61
ราคากลาง 8 ม.ค. 62
แผนการเบิกจ่าย ราคากลาง 7 ก.พ. 61
สถานะการเบิกจ่าย มี.ค.61 ราคากลาง 3 เม.ย. 61