รายละเอียดการดำเนินงาน

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 04 เมษายน 2559
   
   

กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

          1. งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก

              สำหรับรองรับ  ผู้โดยสารระหว่างประเทศ บนพื้นที่ประมาณ 14,580 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อาคารผู้โดยสารหลัก งบประมาณ 6,780.190 ล้านบาท 

         2. งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก 

              โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน ด้านหน้าเป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 35,000 ตารางเมตร โดยจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของพื้นที่เช่าจัดให้เฉพาะระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น โดยให้ผู้เช่ามาตกแต่งสำนักงานเอง ส่วนด้านหลังเป็นอาคารที่จอดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,000 ตารางเมตรสามารถจอดรถได้ ประมาณ 1,000 คัน พร้อมสร้างทางเดินรถเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถยนต์ที่อยู่ข้างเคียง และสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อกับชานชาลา ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร งบประมาณ 625.673 ล้านบาท